ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2012

ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಕಾಶನದ 12 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಕಾಶನ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಕಾಶನದ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ 12 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೂ ಬನ್ನಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ