ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2022

ಮನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಮಾನವೀಯ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-474|| ಕೆ....

ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪತ್ರ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-4...

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೇ? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-472|| ಡಾ.ಮುಮ್ತಾಜ...

ಪುರಾತನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನೇ? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-...

ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧನ ನಿಲುವೇನು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-470|| ಬಿ.ಎಂ....

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮೂಡಿತು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-469|| ಡಾ....

ಧರ್ಮದ‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಡವಿದರೇ? ||ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-468||ಮಂಜುನಾಥ...

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-467|| ಸಂಗಮೇಶ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಹೇಗೆ? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-466|| ಅಜೋ

ನಾಸಿಕ್ ನ ಕಾಳರಾಮ ರಥ ಎಳೆವಾಗ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-465|...

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧ್ಯಾಪನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್...

ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2022

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಾರು? ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದವು?|| ಅಂಬೇ...

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮದಿಂದ ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-461|| ಅಜೋ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆಯೇ? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-460|| ಅಜೋ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಮರ್ಥನೆ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-459|| ಅಜೋ

ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 6, 2022

ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಯಾರದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-449||...

ಸಹಭೋಜನದ ಅಗತ್ಯವೇನು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-448|| ರೋಹಿತ್ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ

ಬಂಧುತ್ವ ಎಂದರೇನು? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಬಂಧುತ್ವದಿಂದೇನು ಲಾಭ? ||ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-457|| ...

ಬಡತನ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಷ್ಟು ಕೀಳಲ್ಲ ||ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-446|| ರೋಹಿತ್...